İlkelerimiz

  • Bilime ve bilimsel gerçeklere sıkı sıkıya bağlı bir yapı içinde olmak.
  • Farklılıkların bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmasına olanak sağlayan bilimsel bakış ve terminolojinin kullanımını reddederek farklılıkları ayrı bütünlük hali olarak gören bir anlayış benimsemek.
  • Ayrımcılıktan beslenen bir eğlence anlayışı yerine kaliteli ve kapsayıcı bir eğlence anlayışı oluşturacak nitelikte olmak.
  • Her türlü dini/milli duygu ve değerlere, bütün siyasi eğilimlere mesafeli durmak, evrensel değerleri ön plana çıkarmak.
  • Yayınlar ve yapılan etkinliklerde hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak.
  • Yayında yer alacak yazılarda ve yapılacak etkinliklerde hiçbir koşulda cinsiyetçi bir dil kullanmamak.
  • Evrensel insan hakları ilkelerini benimseyerek düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını sarsıcı ya da incitici yayın yapmamak.
  • Kamusal bir görev olan yayıncılığı ve yapılan etkinlikleri ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek.
  • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek.
  • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak.